De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emile Van Aelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Emile Van Aelst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Emile Van Aelst

Cumuleo