De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Van de Peer

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Frans Van de Peer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Frans Van de Peer

Cumuleo