De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Van den Broeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Freddy Van den Broeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Freddy Van den Broeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Freddy Van den Broeck

Cumuleo