De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emiel Van der Auwera

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Emiel Van der Auwera
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Emiel Van der Auwera

Cumuleo