De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hedwig Van der Borght

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Hedwig Van der Borght
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Hedwig Van der Borght

Cumuleo