De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Van der Poorten

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Mark Van der Poorten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Mark Van der Poorten

Cumuleo