De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Voué

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Voué
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Voué

Cumuleo