De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Poulet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Patricia Poulet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patricia Poulet

Cumuleo