De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rosalie (Rosi) Ohn

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Rosalie (Rosi) Ohn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Rosalie (Rosi) Ohn

Cumuleo