De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Louis Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Louis Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Louis Willems

Cumuleo