De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Leboc

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Leboc
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Leboc
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Leboc

Cumuleo