De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Lambert

Cumuleo