De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl-Heinz Klinkenberg

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Karl-Heinz Klinkenberg
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Karl-Heinz Klinkenberg
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Karl-Heinz Klinkenberg

Cumuleo