De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Kinet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Kinet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Kinet

Cumuleo