De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Gils

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Van Gils
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Van Gils

Cumuleo