De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mélanie Havenne

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Mélanie Havenne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Mélanie Havenne

Cumuleo