De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Gondon

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Georges Gondon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Georges Gondon

Cumuleo