De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Fontinoy

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul Fontinoy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul Fontinoy

Cumuleo