De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Favresse

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-François Favresse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-François Favresse

Cumuleo