De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Béatrice Fagot

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Béatrice Fagot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Béatrice Fagot

Cumuleo