De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Dubois

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Xavier Dubois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Xavier Dubois

Cumuleo