De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Depont

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Frédéric Depont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Frédéric Depont

Cumuleo