De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeanne Defays

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jeanne Defays
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jeanne Defays

Cumuleo