De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nele De Corte

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Nele De Corte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Nele De Corte

Cumuleo