De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Curnel

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Nicole Curnel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Nicole Curnel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Nicole Curnel

Cumuleo