De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Corso

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Joseph Corso
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joseph Corso
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joseph Corso

Cumuleo