De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Anne Coppens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marie-Anne Coppens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marie-Anne Coppens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marie-Anne Coppens

Cumuleo