De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Manuel Cisey

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Manuel Cisey
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Manuel Cisey

Cumuleo