De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Catherine Carbonnelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Anne-Catherine Carbonnelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Anne-Catherine Carbonnelle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Anne-Catherine Carbonnelle

Cumuleo