De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raphael Caes

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Raphael Caes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Raphael Caes

Cumuleo