De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Cadelli

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Cadelli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Cadelli

Cumuleo