De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Breuer

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Julien Breuer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Julien Breuer

Cumuleo