De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michèle Brasseur

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michèle Brasseur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michèle Brasseur

Cumuleo