De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Bossart

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Bossart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Luc Bossart

Cumuleo