De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michele Bagnoli

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michele Bagnoli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michele Bagnoli

Cumuleo