De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Ansay

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Ansay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Ansay

Cumuleo