De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mireille Andries

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Mireille Andries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Mireille Andries

Cumuleo