De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Alen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Alen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Alen

Cumuleo