De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anton Wimmer

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Anton Wimmer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Anton Wimmer

Cumuleo