De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Wiard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Wiard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Wiard

Cumuleo