De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lydia Grassère

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Lydia Grassère
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Lydia Grassère
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Lydia Grassère

Cumuleo