De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Bergé

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Wim Bergé
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Wim Bergé

Cumuleo