De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georgette Guiot

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Georgette Guiot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Georgette Guiot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Georgette Guiot

Cumuleo