De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Kempeneers

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Isabelle Kempeneers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Isabelle Kempeneers

Cumuleo