De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Ulens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Rita Ulens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Rita Ulens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Rita Ulens

Cumuleo