De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Bontinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Bontinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Bontinck

Cumuleo