De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Jeunehomme

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Jeunehomme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Jeunehomme
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Jeunehomme

Cumuleo