De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Gillard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Dominique Gillard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Dominique Gillard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Dominique Gillard

Cumuleo