De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Vercammen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Sven Vercammen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Sven Vercammen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Sven Vercammen

Cumuleo