De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elke Sleurs

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Elke Sleurs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Elke Sleurs

Cumuleo